Ceny skupu mleka w sierpniu 2019 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w sierpniu 2019 r. wyniosła 130,62 zł/1 hl i była wyższa o 0,6% niż w sierpniu 2018 r. Cena skupu mleka  w odniesieniu do lipca 2019 r. była o 0,4% wyższa.

Najwyższe ceny w sierpniu 2019 r. wg województw:

  1. podlaskie 136,71 zł/1 hl
  2. dolnośląskie 133,73 zł/1 hl
  3. opolskie 133,09 zł/1 hl

Najniższe ceny w sierpniu 2019 r. wg województw:

  1. łódzkie 121,57 zł/1 hl
  2. małopolskie 121,80 zł/1 hl
  3. świętokrzyskie 122,35 zł/1 hl

Ceny skupu mleka w sierpniu 2019 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela: