Ceny skupu mleka we wrześniu 2019 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka we wrześniu 2019 r. wyniosła 131,26 zł/1 hl i była niższa o 1,1% niż we wrześniu 2018 r. Cena skupu mleka  w odniesieniu do sierpnia 2019 r. była o 0,5% wyższa.

Najwyższe ceny we wrześniu 2019 r. wg województw:

  1. podlaskie 137,35 zł/1 hl
  2. dolnośląskie 133,72 zł/1 hl
  3. opolskie 133,71 zł/1 hl

Najniższe ceny we wrześniu 2019 r. wg województw:

  1. małopolskie 121,09 zł/1 hl
  2. łódzkie 121,91 zł/1 hl
  3. świętokrzyskie 124,23 zł/1 hl

Ceny skupu mleka we wrześniu 2019 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

Przeciętne ceny skupu produktów rolnych według województw (bez VAT)