Ceny skupu mleka w sierpniu 2020 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka  
w sierpniu 2020 r. wyniosła 133,26 zł/1 hl i była wyższa o 2% niż w  sierpniu 2019 r. Cena skupu mleka  w odniesieniu do lipca 2020 r. była o 2% wyższa.

Najwyższe ceny w sierpniu 2020 r. wg województw:

  1. podlaskie 140,42 zł/1 hl
  2. lubuskie 136,25 zł/1 hl
  3. warmińsko-mazurskie 135,69 zł/1 hl

Najniższe ceny w sierpniu 2020 r. wg województw:

  1. małopolskie 123,49 zł/1 hl
  2. świętokrzyskie 125,13 zł/1 hl
  3. łódzkie 125,44 zł/1 hl

Ceny skupu mleka w sierpniu 2020 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

Przeciętne ceny skupu produktów rolnych według województw (bez VAT)

Źródło: GUS