Ceny skupu mleka w sierpniu 2022 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w sierpniu 2022 r. wyniosła 238,97 zł /1 hl i była wyższa o 58,8 % niż w sierpniu 2021 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do lipca 2022 r. była o 2,3 % wyższa.

Najwyższe ceny w sierpniu 2022 r. wg województw:

  • Lubuskie 248,37 zł/1 hl
  • Warmińsko-mazurskie 246,37 zł/1 hl
  • Dolnośląskie 244,57 zł/1 hl

Najniższe ceny w sierpniu 2022 r. wg województw:

  • Łódzkie 225,19 zł/1 hl
  • Małopolskie 226,19 zł/1 hl
  • Kujawsko-pomorskie 235,07 zł/1 hl

Ceny skupu mleka w sierpniu 2022 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela: