Zjazd Delegatów KZSM Zw. Rew. 21.09.2022 r.

21 września 2022 r. w siedzibie KZSM Zw. Rew. w Warszawie odbył się Zjazd Delegatów KZSM Zw. Rew.

Delegaci wysłuchali sprawozdania Zarządu z działalności KZSM Zw. Rew. za okres od lipca 2021 do lipca 2022 (sprawozdanie przedstawił Waldemar Broś – Prezes KZSM Zw. Rew.), sprawozdania z działalności Rady od początku kadencji 2021 (sprawozdanie wygłosił Szczepan Szumowski – Przewodniczący Rady KZSM Zw. Rew.).

Delegaci udzielili absolutorium Zarządowi.

W dyskusji zwrócono uwagę na sprawy m.in. :

– konieczność zapewnienia dostaw energii i gazu poprzez włączenie branży mleczarskiej do podmiotów wrażliwych,

– potrzebie wprowadzenia zmian w Ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, ponieważ część jej zapisów jest nie do pogodzenia z prawem spółdzielczym,

– dyskutowano o gospodarowaniu zasobami lokalowymi,

– nowym wsparciu inwestycji ze środków unijnych.