Ceny skupu mleka we wrześniu 2022 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka we wrześniu 2022 r. wyniosła 249,66 zł /1 hl i była wyższa o 60,3 % niż we wrześniu 2021 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do sierpnia 2022 r. była o 4,5 % wyższa.

Najwyższe ceny we wrześniu 2022 r. wg województw:

  • Warmińsko-mazurskie 260,34 zł/1 hl
  • Lubuskie 259,93 zł/1 hl
  • Podlaskie 257,45 zł/1 hl

Najniższe ceny we wrześniu 2022 r. wg województw:

  • Małopolskie 231,56 zł/1 hl
  • Łódzkie 232,45 zł/1 hl
  • Kujawsko-pomorskie 243,90 zł/1 hl

Ceny skupu mleka we wrześniu 2022 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

Przeciętne ceny skupu produktów rolnych według województw (bez VAT)