,,Polskie produkty mleczne dla wszystkich” – animacje

Animacje powstały w ramach kampanii pn. ,,Polskie produkty mleczne dla wszystkich”, której celem jest m.in. zwiększenie świadomości oraz spożycia produktów mleczarskich wśród społeczeństwa.

Organizator kampanii: KZSM Zw. Rew.

Sfinansowano z Funduszu Promocji Mleka