Ceny skupu mleka we wrześniu 2023 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka we wrześniu 2023 r. wyniosła 188,38 zł /1 hl i była niższa o 24,5 % niż we wrześniu 2022 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do sierpnia 2023 r. była o 0,9 % wyższa.

Najwyższe ceny we wrześniu 2023 r. wg województw:

  • Podlaskie 200,39 zł/1 hl
  • Mazowieckie 187,82 zł/1 hl
  • Lubuskie 187,52 zł/1 hl

Najniższe ceny we wrześniu 2023 r. wg województw:

  • Małopolskie 177,62  zł/1 hl
  • Łódzkie 179,18 zł/1 hl
  • Kujawsko-pomorskie 180,26  zł/1 hl

Ceny skupu mleka we wrześniu 2023 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

Przeciętne ceny skupu produktów rolnych według województw (bez VAT)