Zjazd Przedkongresowy organizowany dla spółdzielni mleczarskich – informacja

W związku z mającym się odbyć w dniach 22-23 stycznia 2024r. VII  Kongresem Spółdzielczości
Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. zaprasza na: 

Zjazd Przedkongresowy organizowany dla spółdzielni mleczarskich

który odbędzie się w dniu 6 listopada 2023 r. o godz. 11:00 w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. w Warszawie przy ul. Hożej 66/68 s. 415 IV p.

Zapraszamy Przedstawicieli, których spółdzielnie nadesłały uchwały Rady lub Walnego Zgromadzenie o ich wyborze na Zjazd Przedkongresowy.

Spółdzielnia może być reprezentowana na Zjedzie Przedkongresowym przez jednego Przedstawiciela.  

Proponowany porządek obrad Zjazdu Przedkongresowego:

1. Otwarcie obrad,

2. Wybór przewodniczącego Zjazdu,

3. Przyjęcie regulaminu obrad,

4. Wybór prezydium Zjazdu,

5. Powołanie Komisji Zjazdu:

  • mandatowej,
  • uchwał i wniosków,
  • wyborczej,
  • skrutacyjnej,

6. Referat wprowadzający do dyskusji nad tezami dotyczącymi stanu spółdzielczości w Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków i możliwości jej rozwoju.

7. Sprawozdanie Komisji mandatowej,

8. Dyskusja,

9. Przeprowadzenie wyborów delegatów na VII Kongres Spółdzielczości,

10. Sprawy wniesione,

11. Ogłoszenie wyników wyborów,

12. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków,

13. Zakończenie obrad.

Szczegółowe informacje związane z VII Kongresem Spółdzielczości znajdują się stronie Krajowej Rady Spółdzielczej

https://krs.org.pl/krs/organy-krajowej-rady-spoldzielczej/kongres-spodzielczoci