Zjazd Delegatów KZSM Zw. Rew. – relacja

W dniu 12 października 2023 r. odbył się Zjazd Delegatów KZSM Zw. Rew.

Delegaci wysłuchali sprawozdania Zarządu z działalności KZSM Zw. Rew. za okres od ostatniego Zjazdu Delegatów (sprawozdanie przedstawił Waldemar Broś – Prezes KZSM Zw. Rew.), sprawozdania z działalności Rady (sprawozdanie wygłosił Szczepan Szumowski – Przewodniczący Rady KZSM Zw. Rew.).

Omawiano sprawy wewnętrzne KZSM dotyczące m.in. zmian w statucie, finansów KZSM, nieruchomości.