Chiny: tymczasowa norma dla permeatu mlecznego w proszku i serwatki w proszku

W załączeniu przesyłam skan pisma Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 8 czerwca 2020 r., znak: GIWbż.540.107.2020.1.CN wraz z załącznikiem w związku publikacją przez Narodową Komisję Zdrowia Chińskiej Republiki Ludowej tymczasowej normy dla permeatu mlecznego w proszku i serwatki w proszku przeznaczonych dla spożycia przez ludzi. Ponadto w załączeniu zamieszczamy tłumaczenie robocze ww. normy.

Poniżej lista linków ujętych w niniejszym piśmie:

http://www.nhc.gov.cn/sps/s3594/202005/3217a8c8278747c9ab190e86cb3a828a.shtml
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/chiny

pismo

– Tymczasowa norma dla permeatu mlecznego w proszku