„Rolnictwo w czasie kryzysu” – videokonferencja

Waldemar Broś, Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew. wziął udział w wideokonferencji pod hasłem ,,Rolnictwo w czasie kryzysu” w której oprócz przedstawicieli organizacji rolniczych oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi wziął udział także komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Rozmowa dotyczyła m.in. szczegółów związanych z wprowadzeniem Nowego Zielone Ładu oraz strategii „Od pola do stołu”.

Obejrzyj TUTAJ