Eksport rolno – spożywczy do Arabii Saudyjskiej

Zachęcamy do zapoznania się z opublikowanym w lutym 2023 r. przez Komisję Europejską podręcznikiem warunków wejścia na rynek żywności i napojów Królestwa Arabia Saudyjska pt.” The food and beverage market entry handbook: Saudi Arabia”. Ma on służyć jako punkt odniesienia dla producentów rolno-spożywczych planujących wejście lub będących w trakcie wchodzenia na rynek tego kraju. Stanowi przewodnik „krok po kroku” dotyczący wejścia na rynek rolno-spożywczy w Arabii Saudyjskiej, w tym istotne informacje, takie jak m.in. analiza rynku pod kątem różnych kategorii produktów, dostęp do rynku i procedury wejścia na rynek czy ochrona własności intelektualnej. Zawiera też dane kontaktowe potencjalnych importerów saudyjskich w tym sektorze, jak również inne przydatne informacje i kontakty w Królestwie ułatwiające rozpoznanie tamtejszego rynku.

Link do strony umożliwiającej pobranie publikacji: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3ef858a8-d1d7-11ed-a05c-01aa75ed71a1/language-en

W razie jakichkolwiek pytań w tym zakresie proszę o kontakt z Panem Markiem Malarskim, e-mail: marek.malarski@mrit.gov.pl