KZSM: pismo w sprawie podjęcia działań interwencyjnych przez H. Kowalczyka Wiceprezesa Radu Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o

W załączeniu zamieszczamy pismo KZSM Zw. Rew., które w imieniu spółdzielni mleczarskich zwraca się z prośbą o wystąpienie do Pana Henryk Kowalczyka, Wiceprezesa Radu Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji na rynku mleka.