„Emmentaler” – sprzeciw Polski wobec ochrony nazwy przez Szwajcarię

W związku z opublikowanym dnia 12 kwietnia 2024 r. zawiadomieniem na mocy Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego o wpisie przez Szwajcarię do Międzynarodowego Rejestru Nazw Pochodzenia i Oznaczeń Geograficznych sera „Emmentaler” Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich – Związek Rewizyjny zwrócił się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wniesienie sprzeciwu wobec ochrony nazwy „Emmentaler” na terytorium Unii Europejskiej.

Ser pod nazwą „Emmentaler” jest produkowany w całej Europie, podobnie jak pod nazwą „Emmental”. Ponadto, już w 1967 został przyjęty standard CODEX STAN C 9‑1967 – Standard for Emmentaler. Na podstawie tego standardu szereg krajów Unii Europejskiej produkuje ser o nazwie „Emmentaler”, a stosowanie powyższej nazwy przez wiele lat przez polskich producentów, ugruntowało ich pozycję na rynku krajowym. W wyniku wystąpienia KZSM Ministerstwo wniosło do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Komisji Europejskiej sprzeciw wobec ochrony nazwy „Emmentaler” na terytorium Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującą procedurą.