KZSM Zw. Rew.: zmiana w Zarządzie

Od 1 lipca funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu KZSM Zw. Rew. pełni Pan Wiesław Żebrowski.