GIW: „Instrukcja obsługi systemu CIFER Single Window – Chiński System Rejestracji Przedsiębiorstw Importujących Żywność”

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii www.wetgiw.gov.pl wg ścieżki dostępu: „Handel Import Eksport / Wywóz z Polski poza UE / Żywność / Wymaganiai świadectwa poszczególnych państw trzecich oraz listy specyficzne / Chiny / Chiny – wymagania weterynaryjne” zamieszczono dokument pt. „Instrukcja obsługi systemuCIFER Single Window – Chiński System Rejestracji Przedsiębiorstw Importujących Żywność (przedsiębiorstwa zagraniczne)” w polskiej i angielskiej wersji językowej. Mając na względzie kwestie jakości tłumaczenia przeglądarek internetowych, sugeruje się, aby zakłady zawsze korzystały z angielskojęzycznej wersji systemu CIFER/singlewindow.

Załacznik – pismo GIW