Informacja dot. w sprawie możliwości zatrudniania pracowników zagranicznych

W załączeniu przesyłamy pismo od Głównego Inspektora Sanitarnego do Federacji Gospodarki Żywnościowej w sprawie możliwości zatrudniania pracowników zagranicznych (z Ukrainy) przy zbiorze warzyw, pieczarek i wstępnej obróbce na liniach produkcyjnych w zakładach przetwórczych, w tym okresie kwarantanny.