Kompetencje dla sektorów zadanie Covid-19 – oferta dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zleciła Operatorowi – MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k., realizację projektu pn. „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości” o numerze POWR.02.21.00-00-RW20/19.

Adresatami projektu są Przedsiębiorstwa działające w sektorze żywności wysokiej jakości (PKD. C. 10, z wyjątkiem PKD C. 10.9) z całej Polski.

Rejestracja uczestników jest możliwa do 15.12.2020 r., poprzez link poniżej.

https://power.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-kontaktowy-kompetencje-dla-sektorow-covid#formularz

Kolejno proces rekrutacji u Operatora w ESSW trwa do 31.12.2020 r., a wsparcie będzie realizowane do 31.03. 2021 r.

Celem projektu jest podniesienie, zgodnie z potrzebami przedsiębiorców, kompetencji w zakresie Rekomendacji Nadzwyczajnej Sektorowej Rady ds. kompetencji sektor żywności wysokiej jakości, mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii w następujących obszarach tematycznych:

1) Dobre Praktyki Higieniczne GHP i HACCP w warunkach pandemii;

2) Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii;

3) Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii;

4) Magazynowanie i transport żywności i w warunkach pandemii;

5) Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie.

Rekomendowaną formą wsparcia są szkolenia.

Maksymalna kwota dofinansowania na osobę to 7 767, 20 netto.

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” dostępny na stronie projektu: http://kompetencjedlaturystyki.pl/ (zakładka SEKTOR ŻYWNOŚCI).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu:

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu Sp. k.
Al. Jana Pawła II 25
00-854 Warszawa
e-mail: zywnosc@akademiamddp.pl