KRS – uchwała w sprawie bojkotu wszelkich towarów pochodzenia rosyjskiego i białoruskiego.

W załączeniu zamieszczamy uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie zwrócenia się z apelem do krajowych organizacji spółdzielczych o bojkot wszelkich towarów pochodzenia rosyjskiego i białoruskiego.