W 2022 roku nie zostaną wprowadzone dalsze kontrole przy wwozie towarów do Wielkiej Brytanii

Nawiązując do pisma nr BUEiWZ.071.488.2021 GB z dnia 15 września 2021 r. Główny Lekarz Weterynarii uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją rządu brytyjskiego w 2022 roku nie zostaną wprowadzone dalsze kontrole przy wwozie towarów do Wielkiej Brytanii, o których była mowa w ww. piśmie.
W świetle powyższego odwołane zostają następujące procedury:
– wymóg przeniesienia kontroli sanitarnych i fitosanitarnych (SPS), obecnie
przeprowadzanych w miejscu przeznaczenia, do Punktu Kontroli Granicznej;
– wymóg deklaracji bezpieczeństwa i ochrony dla towarów importowanych z UE;
– wymóg dodatkowych świadectw zdrowia i kontroli SPS dla towarów
importowanych z UE;
– wymóg przedstawienia towarów SPS na przejściu granicznym;
– zakazy i ograniczenia dotyczące importu schłodzonego mięsa z UE.

Ponadto strona brytyjska poinformowała, że kontrole graniczne, których wprowadzenie planowane jest pod koniec roku 2023, w równym stopniu będą mieć zastosowanie do towarów z Unii Europejskiej jak i pozostałych państw. Szczegółowe informacje w zakresie nowego systemu kontroli zostaną opublikowane przez władze brytyjskie jesienią br.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że kontrole już wprowadzone nadal będąobowiązywać.