KZSM: spotkanie organizacji mleczarskich

W dniu 23 lutego br. w Krajowym Związku Spółdzielni Mleczarskich odbyło się spotkanie Zarządu i Prezydium Rady KZSM z przedstawicielami Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, którą reprezentował Pan Prezydent Leszek Hądzlik oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych reprezentowanej przez Pana Wiktora Szmulewicza – Prezesa Zarządu i Pana Mirosława Borowskiego – Wiceprezesa Zarządu.

Celem spotkania było omówienie najważniejszych kwestii związanych z sektorem mleczarskim. Głównymi sprawami poruszonymi podczas spotkania były:
1) zagrożenia wynikające z Ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi,
2) skutki ograniczenia dostaw gazu i energii do zakładów mleczarskich i wzrostu cen w tym obszarze,
3) wykorzystanie środków Funduszu Promocji Mleka.

Zebrani na spotkaniu przedstawiciele organizacji podjęli decyzję o konieczności pilnych działań polegających na przedłużeniu do 1 grudnia 2022r. okresu przejściowego w zakresie obowiązku dostosowania umów zawartych przed dniem wejścia w życie Ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, a w dalszej perspektywie o zintensyfikowaniu działań prowadzących do wyłączenia spółdzielni z przepisów ww. Ustawy.

Na spotkaniu podkreślono konieczność działań w zakresie objęcia spółdzielni mleczarskich preferencyjnymi rozwiązaniami w zakresie dostaw i cen gazu z uwagi na szczególną „wrażliwość” mleka jako surowca, a także omówiono wykorzystanie środków z Funduszu Promocji Mleka.
Projekt pisma do Pana Henryka Kowalczyka – Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wyłączenia spółdzielni z Ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi przygotuje KZSM Zw. Rew. a podpiszą przedstawiciele organizacji uczestniczących w spotkaniu.