Walne Zgromadzenie Członków Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Głuchowie

W dniu 25.02.2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Głuchowie, w którym wziął udział Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew. Waldemar Broś.