KZSM: uwagi i wnioski do projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

W załączeniu zamieszczamy uwagi i wnioski KZSM Zw. Rew. do projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (wraz z załącznikami).

– załącznik