Zadania KZSM realizowane są przez Zarząd:

Zgodnie ze statutem KZSM Zw. Rew., Zarząd kieruje całą działalnością Krajowego Związku, inspirując  i nadzorując prace prowadzone przez zespoły merytoryczne Związku.

Zarząd reprezentuje Krajowy Związek na zewnątrz:

–  w kontaktach krajowych z: Parlamentem, Urzędem Prezydenta, Rządem i agencjami rządowymi, resortami rolnictwa, finansów, gospodarki, zdrowia, instytucjami centralnymi oraz związkami rolników i organizacjami zajmującymi się rolnictwem, a agendami Unii Europejskiej, posiadającymi siedzibę w Polsce,

–  w  kontaktach zagranicznych z przedstawicielami: Parlamentu i Komisji Europejskiej, organizacji EDA, ambasad i biur radcy handlowego krajów zainteresowanych współpracą itp.

Członkowie Zarządu utrzymują stałą łączność i więź ze spółdzielniami mleczarskimi, uczestnicząc na ich zaproszenie w posiedzeniach Rady i Zarządu Spółdzielni, w szkoleniach oraz w innych okolicznościowych spotkaniach, w tym podsumowaniach polustracyjnych.

Członkowie Zarządu uczestniczą również w posiedzeniach Rady KZSM, Prezydium Rady i komisjach.

Aktualności

Odeszła Teresa Kyć -  Dyrektor Oddziału Mlekovity w Pilicy

Odeszła Teresa Kyć - Dyrektor Oddziału Mlekovity w Pilicy

Z głębokim żalem  i smutkiem zawiadamiam,  że po krótkiej  lecz  ciężkiej chorobie,  w dniu 09.08.2020…
Mleko na zdrowie: jedzmy sery

Mleko na zdrowie: jedzmy sery

Dzisiaj w naszej kuchni Pytanie na Śniadanie zagoszczą sery a wśród nich m.in. gouda, tylżycki,…
Informacja o różnicach w PL wersji językowej rozporzadzenia Komisji (UE) 2020/771

Informacja o różnicach w PL wersji językowej rozporzadzenia Komisji (UE) 2020/771

W załączeniu zamieszczamy pismo z-cy GLW znak GIWbż.501.12.14.2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. w…

Ogłoszenia

Konsultacje KZSM

Zarząd Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich  Zw. Rew. w Warszawie uprzejmie informuje, że z dniem 1.07.2009…

Wynajem KZSM

Oferta-wynajmuPobierz

Oferta sprzedaży wyposażenia amoniakalnej maszynowni chłodniczej

OSM Aleksandrów Kujawski oferuje do sprzedaży wyposażenie amoniakalnej maszynowni chłodniczej. Sprężarki 50KW i 40KW (10…