Opakowania po mleku i produktach mlecznych zostaną wyłączone z systemu kaucyjne

12 czerwca br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie z udziałem Pani Wiceminister Klimatu i Środowiska Anity Sowińskiej podsumowujące konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Natomiast 13 czerwca odbyła się konferencja prasowa na której Pani Wiceminister poinformowała, że opakowania po mleku i produktach mlecznych zostaną wyłączone z systemu kaucyjnego ze względu na obawy sanitarne.

Link do konferencji: https://www.youtube.com/watch?v=jtchZJGfH_I

Branża mleczarska, w tym KZSM Zw. Rew., monitorowała  prace nad projektem  ustawy zgłaszając od początku postulat wyłączenia opakowań po mleku i przetworach mlecznych z systemu kaucyjnego z uwagi na ryzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego, które powodowałoby nie tylko dyskomfort zapachowy, ale również stanowiło realne zagrożenie dla klientów i pracowników placówek obsługujących system.

Link do pisma KZSM: https://mleczarstwopolskie.pl/kzsm-system-kaucyjny-a-pitne-przetwory-mleczne-kolejne-kroki/

Arkadiusz Pisarek, Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew.:

,,Uważam, że przyjęte rozwiązanie jest korzystne dla branży mleczarskiej. KZSM Zw. Rew. i inne organizacje mleczarskie skutecznie apelowały i zostały wysłuchane w procesie opracowywania zmian do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi” .