Memorandum o współpracy pomiędzy Polską a Ukrainą

17 czerwca 2024 r. w Białymstoku podpisano Memorandum o współpracy pomiędzy: Polskimi przedstawicielami sektora mleczarskiego, a przedstawicielami Ukrainy.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych Polski i Ukrainy oraz  przedstawiciele polskiego sektora mleczarskiego.

KZSM Zw. Rew. reprezentował Wiesław Żebrowski, który w imieniu KZSM Zw. Rew. podpisał ww. dokument.

Memorandum treść: