Ceny skupu mleka w maju 2024 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w maju 2024 r. wyniosła 196,89  zł /1 hl i była niższa o 4,7% niż w maju 2023 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do kwietnia 2024 r. była o 2,8 % niższa.

Najwyższe ceny w maju 2024 r. wg województw:

  • Podlaskie 207,58 zł/1 hl
  • Opolskie 201,29 zł/1 hl
  • Dolnośląskie 199,94 zł/1 hl

Najniższe ceny w maju 2024 r. wg województw:

  • Pomorskie 186,37 zł/1 hl
  • Łódzkie 186,86 zł/1 hl
  • Kujawsko-pomorskie 186,92 zł/1 hl

Ceny skupu mleka w maju 2024 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

Przeciętne ceny skupu produktów rolnych według województw (bez VAT).