Walne Zgromadzenie Członków Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole

W dniu 26.06.2024 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole. W wydarzeniu wziął udział Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew. Arkadiusz Pisarek, który omówił sytuacje na rynku mleczarskim w Polsce i na świecie.