Pismo MRiRW do MAP w sprawie rosnących cen energii – zapewnienie braku wyłączeń z dostaw gazu dla zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego

W załączeniu zamieszczamy pismo Wicepremiera p. Henryka Kowalczyka skierowane do Wiceprezesa Rady Ministrów p. Jacka Sasina w sprawie podjęcia prac legislacyjnych, które uwzględniłyby krajowe zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego na liście chronionych odbiorców gazu oraz o podjęcie działań mających na celu ochronę podmiotów z sektora rolno-spożywczego przed wzrostem cen nośników energii.