Posiedzenie Rady KZSM Zw. Rew.

W dniu 10 czerwca br. w siedzibie KZSM Zw. Rew. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady KZSM Zw. Rew. podczas którego, omówiono aktualną sytuację na rynku mleka w Polsce i UE.

Rada KZSM Zw. Rew. przyjęła budżet na 2021 r. i zatwierdziła sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Było to ostatnie posiedzenie Rady KZSM Zw. Rew  w tym składzie.

Zarząd KZSM Zw. Rew. serdecznie dziękuje wszystkim Członkom Rady KZSM Zw. Rew. za pracę w kadencji 2016-2021 oraz życzy pomyślności i sukcesów, zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak i prywatnej.

Członkowie Rady KZSM Zw. Rew.
Na zdjęciu od lewej: Jan Bartczak – Z-ca Przewodniczącego Rady KZSM Zw. Rew. , Barbara Szczerba – Sekretarz Rady KZSM Zw. Rew. , Wojciech Wilamowski – Przewodniczący Rady KZSM Zw. Rew. i Andrzej Kubiak – Z-ca Przewodniczącego Rady KZSM Zw. Rew.