POLAGRA 2021 – zaproszenie

KRAJOWY ZWIĄZEK SPÓŁDZIELNI MLECZARSKICH ZW. REW.
zaprasza do udziału
w Międzynarodowych Targach Poznańskich POLAGRA 2021,
które odbędą się
w dniach 4-6 października 2021 r. w Poznaniu

Informacje dotyczące targów POLAGRA 2021 znajdziecie Państwo na stronie www.polagra.pl

KZSM Zw. Rew. prosi o wypełnienie załączonego
zgłoszenia udziału w targach „POLAGRA 2021” do 21 czerwca 2021 r.
i przesłanie skanu zgłoszenia e-mailem: k.rybacka@kzsm.org.pl
ze względu na wyznaczone procedury pozwalające ubiegać się o dofinansowanie tych targów.

W zgłoszeniu prosimy o zaznaczenie wielkości stoiska.

Po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń KZSM Zw. Rew. poda informację o możliwości dofinansowania poszczególnych stoisk na targach „Polagra” w 2021 roku.

Zgłoszenia, które wpłyną do KZSM po 21 czerwca 2021 r. nie będą uwzględnione w dofinansowaniu.

Informacji udziela Pani Kaja Rybacka – Zespół ds. Rynku i Ośrodek Szkoleń KZSM Zw. Rew. tel. 22 372 03 45, 668 809 808, e-mail: k.rybacka@kzsm.org.pl

KZSM Zw. Rew. zaprasza do udziału w Targach POLAGRA 2021

Udział w targach jest dofinansowany z Funduszu Promocji Mleka

Załączniki: