XXVII Międzynarodowy Turniej im. Eugeniusza Bryzka w podnoszeniu ciężarów

W dniu 12 czerwca br. w Siedlcach odbył się XXVII Międzynarodowy Turniej im. Eugeniusza Bryzka w podnoszeniu ciężarów.

W zawodach wzięły udział ekipy z Litwy, Łotwy, Czech, Węgier oraz Polski, a także reprezentacje z: Ciechanowa, Ostrowi Mazowieckiej, Nidzicy, Nowego Tomyślu, Mroczy, Zamościa.

Gościem zawodów był Waldemar Broś, Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew.

Na zdjęciu od lewej: Marek Czapski – Prezes Zarządu OSM Siedlce, Waldemar Broś – Prezes Zarzad KZSM Zw. Rew. , Waldemar Szajko – V-ce Prezes Zarządu OSM Siedlce

Współorganizatorem turnieju była Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Siedlcach, KZSM Zw. Rew. Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kosowie Lackim, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Powiat Siedlecki, Urząd Miasta Siedlce oraz Wójt Gminy Siedlce.

Głównym sponsorem turnieju jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Siedlcach.

Pracami Komitetu Organizacyjnego kieruje prezes OSM Siedlce Marek Czapski, jego zastępcami są: Waldemar Broś, Klemens Ciesielski, Waldemar Szajko i Ryszard Boratyński.

Eugeniusz Bryzek urodził się w Kozicach (gmina Trojanów, woj. mazowieckie). Po ukończeniu studiów i odbyciu stażu został wiceprezesem ds. skupu i handlu, a następnie wiceprezesem zarządu ds. technicznych. W maju 1975 roku objął stanowisko prezesa Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łosicach. Rok później został prezesem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Siedlcach. Kierował nią bez przerwy aż do swojej przedwczesnej śmierci. Zmarł w czerwcu 1994 roku, mając 50 lat. Położył wielkie zasługi w rozwój i rozbudowę siedleckiej mleczarni.

Od 1976 roku aktywnie włączył się też w działalność WLKS, pełniąc przez wiele lat funkcję wiceprezesa. Szczególnie związał się z sekcją podnoszenia ciężarów, pomagając jej na miarę swych możliwości.