Program dla szkół” w Polsce w roku szkolnym 2024/2025

W dniu 7 maja br. odbyło się spotkanie online organizowane przez MRiRW, na którym przedyskutowane zostały założenia dotyczące realizacji „Programu dla szkół” w Polsce w roku szkolnym 2024/2025. W spotkaniu wziął udział KZSM Zw. Rew.

Poniżej przekazujemy informację dotyczącą zaproponowanego podziału budżetu na dostawy w „Programie dla szkół” oraz proponowanych składów koszyków, które zostały zaprezentowane na wczorajszym spotkaniu.

Na dystrybucję produktów do szkół w roku szkolnym 2024/2025 przeznaczone zostaną następujące środki finansowe:

Dla komponentu mlecznego: = 113 559 109,14 zł

Wg danych MEN łączna liczba dzieci objętych grupą docelową to 2 031 199 uczniów.

  1. Skład koszyka w komponencie mlecznym
ProduktLiczba porcji w roku szkolnym 2024/2025
mleko białe20
jogurt naturalny6
kefir naturalny6
maślanka naturalna6
serek twarogowy2
RAZEM40

Stawka netto pomocy w komponencie mlecznym – 1,33 zł do porcji (1,40 zł z VAT).

Skład koszyka oraz liczba poszczególnych porcji zostanie podany w uzasadnieniu do rozporządzenia Rady Ministrów, w którym określone zostaną stawki pomocy udzielanej w ramach obu komponentów za udostępnioną porcję na rok szkolny 2024/2025.

Powyższe propozycje nie są ostateczne.