Promowanie, informowanie i marketing dotyczący żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości żywności – zapowiedź naboru

Od 19 stycznia 2024 r. będzie się można ubiegać o przyznanie wsparcia na działania promocyjno-informacyjno-marketingowe dotyczące żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości żywności. Dofinansowanie pochodzi z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Pomoc na działania informacyjno-marketingowe mające na celu zwiększenie rozpoznawalności i promowanie produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności z PS WPR 2023-2027 skierowana jest do grup producentów, które spełniają określone przepisami kryteria.

Nabór wniosków o środki, których pula wynosi ponad 80 mln zł, będzie prowadzony od 19 stycznia do 18 marca 2024 r. wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W załączeniu zamieszczamy link do otwartego konkursu:

https://www.gov.pl/web/arimr/promowanie-informowanie-i-marketing-dotyczacy-zywnosci-wytwarzanej-w-ramach-systemow-jakosci-zywnosci–zapowiedz-naboru

Źródło: ARiMR