Prośba o pomoc

Syn Leona Wawreniuka, Redaktora Naczelnego miesięcznika AGO, Wiceprezydenta AgroBiznesKlubu organizatora takich konkursów jak Agroprzedsiębiorca RP, AgroLiga potrzebuje pomocy.

Więcej tutaj:

https://www.siepomaga.pl/michal-wawreniuk