Rynek Indonezji: dot. ,,Formularza aplikacyjnego dla zakładów sektora mleczarskiego, ubiegających się o uzyskanie uprawnień eksportowych w zakresie produktów mleczarskich na rynek Indonezji”

W załączeniu zamieszczamy treść wiadomości do KZSM Zw. Rew. od Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca ,,Formularza aplikacyjnego dla zakładów sektora mleczarskiego, ubiegających się o uzyskanie uprawnień eksportowych w zakresie produktów mleczarskich na rynek Indonezji”.

Treść wiadomości:

Nawiązując do pisma WEŻPZ.540.250.2021.1.ID z dnia 3 grudnia 2021r., w którym mowa była m.in. o przekazaniu przez stronę indonezyjską zmienionego wzoru „Formularza aplikacyjnego dla zakładów sektora mleczarskiego, ubiegających się o uzyskanie uprawnień eksportowych w zakresie produktów mleczarskich na rynek Indonezji”, informuję następująco.

Do Głównego Inspektoratu Weterynarii dociera szereg sygnałów ze strony polskich zakładów mleczarskich o niemożności rozpoczęcia procesu rejestracji zakładów do eksportu na rynek Indonezji, w związku z brakiem udostępnienia nowego formularza aplikacyjnego.

Mając powyższe na względzie, pomimo wątpliwości odnośnie treści nowego wzoru dokumentu oraz trwających prób ich wyjaśnienia ze stroną indonezyjską, w dniu dzisiejszym zamieszczono na stronie internetowej GIW aktualny wzór formularza, według ścieżki dostępu: „Handel/import/eksport / Żywność /

Wymagania i świadectwa poszczególnych PT oraz listy specyficzne / Indonezja / Indonezja – wymagania weterynaryjne”.

Ponadto informuję, że w punkcie G przedmiotowego dokumentu pt. „Declaration by Establishment” podpis powinien składać przedstawiciel wnioskującego zakładu, a nie wyznaczony urzędowy lekarz weterynarii, jak określono w odnośniku do tego punktu.