Informacja KE z Komitetu ds. WORR-PZ w dniu 21.10.2021 w odpowiedzi na zgłoszony przez PL problem w sprawie trudności z eksportem mleka w proszku do Republiki Dominikańskiej

KZSM Zw. Rew. otrzymał wiadomość od MRiRW dotyczącą trudności z eksportem mleka w proszku do Republiki Dominikańskiej.

Poniżej treść wiadomości:

W nawiązaniu do posiedzenia Kds.WORR-PZ w dniu 18 listopada 2021 r. uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska zaktualizowała informacje nt. eksportu mleka w proszku do Republiki Dominikańskiej, w nawiązaniu do wystąpienia PL.

Na poprzednim posiedzeniu Komitetu ds. WORR-PZ w dniu 21 października 2021 r., w ramach spraw różnych, PL zgłosiła trudności związane z eksportem  mleka w proszku do Republiki Dominikańskiej z uwagi na to, że tamtejsze Ministerstwo wstrzymało wydawanie pozwoleń importowych (korespondencja poniżej).

Na Komitecie 18 listopada 2021 r. Komisja przekazała najnowsze informacje.

Komisja poinformowała, że delegacja Komisji Europejskiej w Santo Domingo działa bardzo aktywnie, jest w kontakcie z władzami. Według informacji Komisji, obecnie większość dostaw została zwolniona i zostały wydane pozwolenia importowe, niemniej  system nie jest tak sprawny jak poprzednio, wobec tego jeśli nadal są jakieś problemy, Komisja poprosiła o informację, aby móc rozwiązać trudności w ramach rozmów dwustronnych. W najbliższych dniach odbędzie się zwołane ad hoc posiedzenie Komitetu w celu przeprowadzenia dyskusji nt. wydawania nowych pozwoleń przywozowych przez Republikę Dominikańską dla importu mleka w proszku w ramach kontyngentu i poza nim. Państwa członkowskie będą informowane o sprawie na bieżąco.