Rynek Indonezji: informacje dot. eksportu mleka w proszku

W związku z zainteresowaniem chłodni składowych eksportem mleka w proszku na rynek Indonezji, Główny Inspektorat Weterynarii zwrócił się do właściwych władz tego kraju z prośbą o przekazanie informacji odnośnie
zasad wywozu produktów mlecznych na wskazany rynek przez chłodnie składowe.

W załączeniu pismo GLW – TUTAJ