System Nutri-Score – system oznaczania wartości odżywczej umieszczany na froncie opakowania

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich – Związek Rewizyjny podjął współpracę w ramach projektu przeciwdziałania wprowadzeniu obowiązkowego systemu znakowania wartością odżywczą na froncie opakowania opartego na kolorach świateł ulicznych (traffic lights) w Polsce oraz UE tj. systemu Nutri-Score.

KZSM uważa, że nie ma dobrych i złych produktów spożywczych, są jedynie zdrowe lub niezdrowe diety, a system Nutri-Score klasyfikuje produkty nie uwzględniając wielu korzystnych lub wręcz niezbędnych składników odżywczych jak witaminy czy składniki mineralne oraz szeregu innych ważnych cech produktów.

NUTRISCORE – FAKTY

Administracja Unii Europejskiej prowadzi prace mające na celu wprowadzenie wspólnego systemu oznaczania produktów wartością odżywczą na froncie opakowania (FOPNL). Jednym z rozważanych rozwiązań jest wdrożenie systemu Nutri-Score, który jest obecny w kilku krajach UE.

Celem kampanii NUTRISCORE – FAKTY jest pokazanie na podstawie szeregu badań i ekspertyz, jaki wpływ ma system Nutri-Score na percepcję konsumentów, ich wybory zakupowe oraz postrzeganie co jest zdrowym produktem, który można konsumować bez ograniczeń.

KZSM Zw. Rew., mając na uwadze jak ważne dla branży mleczarskiej i całego sektora żywnościowego jest rzetelne informowanie konsumentów, objął patronatem serwis internetowy nutriscore-fakty.pl.

Patrz strona: