Rynek kubański: aktualne informacje dla zakładów sektora mleczarskiego

W załączeniu zamieszczamy pismo od Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące ustalenia wykazu asortymentów dla nowych zakładów sektora mleczarskiego, które uzyskały uprawnienia eksportowe na rynek kubański w drodze audytu.

Poprzednie rezolucje władz kubańskich również nie wymieniały asortymentów na które podmioty zainteresowane zdobyły uprawnienia.

Wykaz asortymentów na rynek Kuby jest aktualnie przedmiotem wyjaśnień Głównego Inspektoratu Weterynarii ze stroną kubańską.

Pismo