Spotkanie w siedzibie KZSM dotyczące omówieniu przepisów ustawy o GMO

Dnia 28.02.2020 r. w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów.

Gośćmi spotkania byli przedstawiciele:

Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

– Krzysztof Kielak(Zastępca Dyrektora Departamentu)

– Małgorzata Woźniak (Naczelnik Wydziału Zasobów Genowych i Roślin Genetycznie Zmodyfikowanych)

– Tatiana Woźnicka (Wydział Zasobów Genowych i Roślin Genetycznie Zmodyfikowanych)

Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych:

– Dorota Balińska-Hajduk (Dyrektor Biura Kontroli Jakości Handlowej)

– Anna Dominiak (główny Specjalista w Biurze Kontroli Jakości Handlowej)

oraz

Głównego Inspektoratu Weterynarii:

– lek. wet. Katarzyna Piskorz (Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii do spraw Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego oraz Pasz, Farmacji i Utylizacji)

– Karolina Florek (Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Żywności)

– Marta Koncewicz-Jarząb (Dyrektor Biura Pasz, Farmacji i Utylizacji)

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem z uwagi na wiele wątpliwości dotyczących zapisów ustawy. Goście odpowiadali na pytania producentów wcześniej przesłane przez Krajowy Związek, jak również na szereg pytań zadawanych bezpośrednio.

– relacja ze spotkania przygotowana przez Tygodnika Poradnik Rolniczy