Stanowisko dot. potrzeby zmiany zapisu w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – wzakresie handlu markami własnymi sieci handlowych.

W załączniu zamieszczamy pismo Krajowej Rady Spółdzielczej do Czesław Siekierskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. potrzeby zmiany zapisu w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – w zakresie handlu markami własnymi sieci handlowych.