Ceny skupu mleka w lutym 2024 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w lutym 2024 r. wyniosła 205,38  zł /1 hl i była niższa o 9,7%  niż w lutym 2023 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do stycznia 2024 r. była o 0,8 % niższa.
Najwyższe ceny w lutym 2024 r. wg województw:

 • Podlaskie 215,63 zł/1 hl
 • Opolskie 209,35 zł/1 hl
 • Lubuskie 208,95 zł/1 hl
  Najniższe ceny w lutym 2024 r. wg województw:
 • Małopolskie 192,73   zł/1 hl
 • Kujawsko-pomorskie 196,43 zł/1 hl
 • Podkarpackie 197,19 zł/1 hl

  Ceny skupu mleka w lutym 2024 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:
  Przeciętne ceny skupu produktów rolnych według województw (bez VAT).