XLVI Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie – relacja

W dn. 13-15.03.2024 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego w Kutnie odbył się finał XLVI Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie.

Inicjatorem i głównym organizatorem Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie jest Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie, który przeprowadza  Olimpiadę przy ścisłej współpracy z Wydziałem Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olimpiada ma zasięg ogólnopolski. W Olimpiadzie wzięło udział 12 szkół z całej Polski.

XLVI Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie została objęta Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Olimpiada była organizowana dla uczniów szkół średnich  i mogli w niej brać udział uczniowie kształcących się w zawodach: technik technologii żywności i technik przetwórstwa mleczarskiego.

Ostatniego, trzeciego dnia ogłoszono wyniki Olimpiady, a w imieniu organizatora tj. KZSM Zw. Rew. zabrał głos Waldemar Broś – Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew. Ponadto wśród gości znaleźli m.in. Daniel Kowalik – Starosta Kutnowski,., Tadeusz Proczek – Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy,  Iwona Grzybowska – Prezes Zarządu OSM Łowicz, Tomasz Frąsiak – Prezes Zarządu Zorina S.A.

Zwycięzcą tegorocznej Olimpiady w kategorii indywidualnej została uczennica z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza  Kościuszki w Łowiczu. Drugie miejsce zajęła uczennica z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie, a trzecie uczennica z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza  Kościuszki w Łowiczu.

W klasyfikacji zespołowej zwyciężyła reprezentacja uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza  Kościuszki w Łowiczu. Drugie miejsce zajął Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie, a trzecie Zespół Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie. Zwycięzca klasyfikacji drużynowej – szkoła z Łowicza odebrała puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Laureaci i finaliści Olimpiady zawodów III stopnia uzyskali uprawnienia do zwolnienia na maturze z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zgodnie z postanowieniami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Ponadto 10 najwyżej sklasyfikowanych uczniów uzyskało uprawnienia do przyjęcia na I rok studiów na Wydziale Nauki o Żywności UWM w Olsztynie bez postępowania kwalifikacyjnego.

XLVI Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie była finansowana z Funduszu Promocji Mleka.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza  Kościuszki w Łowiczu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie
Zespół Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie