Sympozjum „Aktualna sytuacja w sektorze i na rynku mleczarskim”. Spotkanie branży mleczarskiej z Janem Krzysztofem Ardanowskim, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

26 lutego br. w siedzibie KZSM Zw. Rew. w Warszawie, odbyło się po raz 21 sympozjum pn. „Aktualna sytuacja w sektorze i na rynku mleczarskim”.

Gościem specjalnym spotkania był Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ponadto wśród zaproszonych gości byli m.in. Dr Klemens Ciesielski – Prezes Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy, Andrzej Szczepański – Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa,  Marcin Hydzik – Prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka w Polsce oraz liczni przedstawiciele branży mleczarskiej w tym firm nie zrzeszonych w KZSM Zw. Rew.

Minister Rolnictwa w swoim przemówieniu odniósł się do aktualnej sytuacji w branży mleczarskiej.

Minister podkreślił jak ważna jest rola spółdzielczości w branży mleczarskiej, której sensem jest wzajemna współpraca i pomoc w trudnych czasach. Rozdrobnienie dostawców, brak jedności i wspólnej oferty działa na niekorzyść branży w relacjach z sieciami handlowymi.

Minister wspomniał o konieczności wyrównania dopłat bezpośrednich dla polskich rolników w nowej perspektywie finansowej.

Minister przypomniał, że od połowy lutego 2020 r. w gospodarstwach rolnych będzie można prowadzić małe ubojnie zwierząt. To pozwoli rozwinąć możliwość sprzedawania mięsa i jego przetworów bezpośrednio przez rolników. Natomiast w marcu rusza Platforma Żywnościowa Giełdowego Rynku Towarów Rolno-Spożywczych, która będzie służyć budowaniu uczciwego rynku rolnego. Na początku zostanie uruchomiony obrót pszenicą w następnej kolejności mają być rzepak, kukurydza, cukier, mleko w proszku, nie wyklucza się również masła.

Ponadto Minister odniósł się również do sytuacji na rynku światowym. Kraje które do tej pory były importerami żywności, teraz ją eksportuje. Rosja, Uzbekistan, Kazachstan czy Uzbekistan znacznie powiększyły produkcję żywności i nie będę jej kupować od innych. Pozostałe rynki, gdzie można sprzedać produkty powoli się kurczą a oferty są z całego świata.

Po wystąpieniu Ministra Rolnictwa odbyła się dyskusja.

 Sympozjum było finansowane z Funduszu Promocji Mleka.