Uzupełnienie wypowiedzi Prezesa W. Brosia w programie Agrobiznes z dnia 23.04.2020 r.

Wypowiedz dotyczy publikacji na stronie MRiRW listy zakładów sprowadzających mleko i jego przetwory z zagranicy – link 

Link do programu Agrobiznes z wypowiedzią Prezesa W. Brosia – TUTAJ

Komentarz W. Brosia – Prezesa Zarządu KZSM Zw. Rew.

Import mleka w Polsce w ostatnich latach jest stabilny i nie przekracza 2%. Niektóre spółdzielnie mleczarskie, żeby wykorzystać w pełni swoje moce produkcyjne, posiłkują się okresowo importem mleka, głównie z Litwy (pragniemy podkreślić, że mleko importowane z Litwy i Czech jest mlekiem ekologicznym, którego brakuje na polskim rynku). Jednocześnie należy podkreślić, że spółdzielnie w okresie nadwyżek surowca również eksportują mleko i eksport w skali roku jest ok. czterokrotnie krotnie wyższy od importu. Natomiast na pokreślenie zasługuje fakt, że import mleka w roku ubiegłym wyniósł 1,8 % a w roku bieżącym szacujemy, że nie przekroczy 1,5 % w stosunku do całości skupionego mleka w Polsce.