Stanowisko największych organizacji branżowych w Polsce

Już 94 związki branżowe, organizacje rolne i producenckie podpisały się pod listem w obronie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Pod apelem podpisał się KZSM Zw. Rew.

Czytaj Apel – tutaj