Walne Zgromadzenie Członków Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Głuchowie

W dniu 28.02.2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Głuchowie. W wydarzeniu wziął udział Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew. Waldemar Broś, który omówił sytuacje na rynku mleczarskim w Polsce i na świecie.  Pozytywną opinie sprawozdania finansowego Spółdzielni wydał  lustrator KZSM Pan Tadeusz Maliborski. 

Okręgowa Społdzielnia Mleczarska w Głuchowie powiększyła flotę o kolejny samochód  Mercedesa sprintera typu chłodnia. Uroczyste poświęcenie odbyło się 10 marca 2023r.

W tym wydarzeniu uczestniczył Waldemar Broś, Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew. Prezes Zarządu OSM w Głuchowie Teresa Jędraszek wraz  z zaproszonymi gośćmi dokonała uroczystego przecięcie wstęgi.