Ceny skupu mleka w lutym 2023 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w lutym 2023 r. wyniosła 227,40 zł /1 hl i była wyższa o 23,4 % niż w lutym 2022 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do stycznia 2023 r. była o 7,4 % niższa.

Najwyższe ceny w lutym 2023 r. wg województw:

  • Dolnośląskie 245,80 zł/1 hl
  • Lubuskie 244,18 zł/1 hl
  • Podlaskie 237,21 zł/1 hl

Najniższe ceny w lutym 2023 r. wg województw:

  • Łódzkie 213,54 zł/1 hl
  • Kujawsko-pomorskie 216,36  zł/1 hl
  • Świętokrzyskie 218,40  zł/1 hl

Ceny skupu mleka w lutym 2023 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela: